Thuis.
Privacyregels.
Vereniging.
Activiteiten.
Fotoalbum.
Evenementen.
Sportersraad.
Contact.
Links.
Zoeken.

Klik hier om op

de site te

zoeken.

Contributie
  Op deze pagina vindt u informatie over:
  - Contributie
  - Organisatie van De Springplank
  - Handboek De Springplank
  - Jaarveslag 2019   
 
Organisatie
Vereniging
Het bestuur van De Springplank bestaat uit de volgende leden:

Kiona Grotenhuis (voorzitter)
Jan Kees Buijs (vice voorzitter)
Bert Schuijl (penningmeester)
Helene Schuijl (secretaris)
Bert Nijkamp (bowling)
Ralf Platvoet (fitness)
Jan Kees Buijs (streetdance, zwemmen)
Wim van Harten (beleidsontwikkeling)
Lenneke Herben (PR)


 

Klik hier voor het handboek van De Springplank

  (Richtlijnen en procedures, versie sept. 2017)

Terug naar

boven

Nieuwe contributies met ingang van 1-4-2017:

Let op:
De contributiebedragen zijn inclusief € 12,- per jaar (€ 3,-
per kwartaal) bondscontributie. Voor de zwemmers in
Hengelo geldt een andere constructie. Zij betalen het
toegangskaartje aan het zwembad en krijgen 1 x per
kwartaal een rekening van € 7,- (bondscontributie,
vrijwilligerskosten, etc.).
In verband met de prijsverhoging van de accommodaties
en het teruglopen van het aantal deelnemers hebben wij
de contributie moeten verhogen. Wij zijn ook genoodzaakt
ieder jaar de contributie nader te bekijken en eventueel
aan te passen.

Activiteit

Volw. per jaar

Volw. per
kwartaal

Jeugd per jaar

Jeugd per
kwartaal

Bowling

€ 152,-

€ 38,-

€ 152,-

€ 38,-

Fitness

€ 207,-

€ 51,75

€ 157,-

€ 39,25

Streetdance

€ 192,-

€ 48,-

€ 192,-

€ 48,-

Zwemmen recreatief en wedstrijdzw.

€ 157,-

€ 39,25

€ 142,-

€ 35,50

Zwemles

€ 237,-

€ 59,25

€ 222,-

€ 55,50

Zwemmen Hengelo

entree bad + €28,-

€ 7,-

entree bad + €28,-

€ 7,-


Webmaster: Fred van Assendelft

 

Klik hier voor het jaarverslag 2019
van De Springplank